Aller au contenu

Samenwerking

Als sociaal geëngageerd bedrijf verleent VIVAQUA hulp aan bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot drinkwater of saneringsdiensten.

Fonds voor internationale solidariteit

Dit fonds kent financiële steun toe aan projecten die de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in minder ontwikkelde landen willen bevorderen. In 2020 ging de steun naar vijf projecten voor acties in Rwanda, Uganda, Palestina, Haïti en Burkina Faso. 

Dit fonds wordt gespijsd door een bijdrage van 0,005 euro per gefactureerde m³ water.

© 2021 Vivaqua | Cookies policy